Lista facultăților

Anul universitar 2019-2020 (Nedefinită)

# Denumire Acronim
1. Facultatea de Litere FL
2. Facultatea de Teologie FT
3. Facultatea de Istorie și Științe Politice FISP
4. Facultatea de Drept și Științe Administrative FDSA
5. Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole FSNSA
6. Facultatea de Educație Fizică și Sport FEFS
7. Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie FSAI
8. Facultatea de Matematică și Informatică FMI
9. Facultatea de Științe Economice FSE
10. Facultatea de Medicină FM
11. Facultatea de Medicină Dentară FMD
12. Facultatea de Farmacie FF
13. Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă FIMIM
14. Facultatea de Construcții FC
15. Facultatea de Arte FA
16. Facultatea de Psihologie și Științele Educației FPSE